Sinds 2002 houden we ons bezig met het fokken van Boer geiten. In het begin nog wat voorzichtig maar inmiddels hebben de Boer geiten in aantallen de andere rassen ingehaald.
Onze huidige kudde is opgebouwd uit een groot aantal onverwante bloedlijnen. Hiervoor proberen we zo veel mogelijk raszuivere dieren te gebruiken.
Uiteindelijk is de kwaliteit van de dieren bepalend voor de fokkerij.
Een aantal van de lijnen worden hierna voorgesteld. Het doel is om dieren te fokken die de rasstandaard zo dicht mogelijk benaderen, makkelijk te houden zijn en een uitstekende groei laten zien.
breed the best   eat the rest
Onze eerste Boer geiten werden in Duitsland gekocht. Goede dieren maar in de fokkerij kwamen we niet echt verder tot we in 2004 Mevr. Nicola Knott leerden kennen. Uit de Boer geiten van Nicola die een Nieuw Zeelandse oorsprong hadden hebben we een aantal dieren gekocht die ons een flinke stap vooruit hebben geholpen. Links de geit Topknot Roxy en rechts de bok Topknot Lightning.
Rechts de Lightning dochter Knoalster Carolien
Van de importen had Roxy de meeste invloed. Doordat we de mogelijkheid hadden om sperma te importeren van Amerikaanse Boer bokken konden we Roxy insemineren met sperma van deze bokken. Dit is 6 keer gelukt en heeft in totaal 14 lammeren opgeleverd van 5 verschillende bokken.
Door de invloed van de Amerikaanse bokken werden onze geiten beter van type en is vooral het beenwerk verbeterd maar de bespiering liet nog te wensen over.
Verrassend genoeg kwam de volgende impuls uit Duitsland. Een aantal Zuid Afrikaanse exporten naar Zwitserland kwamen op een bedrijf in Duitsland weer bij elkaar. Door het onderling uitwisselen van fokdieren kwamen we in het bezit van een drie tal Zuid Afrikaanse foklijnen die de gewenste bespiering moet brengen.
De basis van onze fokkerij is en blijft een strenge selectie op groei, bespiering en het vermijden van inteelt. We blijven dan ook op zoek naar dieren die de potentie hebben om onze geitenstapel te verbeteren.

Hieronder een paar foto's van bokken die in de stambomen van onze huidige geitenstapel een rol spelen.
Knoalster Dharma                  Knoalster Fatima                  Knoalster Exclusive                Knoalster Diamond            Knoalster Evita
allemaal zonen en dochters van Roxy.